Triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ năm - 15/05/2014 03:29 - Người đăng bài viết: NHNN-KH 
KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; thực hiện Công văn số 2668/NHNN-VP ngày 17/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:
I. Mục đích Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

- Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp (Chương trình) là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc cho vay với lãi suất ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện theo hình thức “Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”. Chương trình nhằm cụ thể việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp mà trong đó NHNN đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại (NHTM). Các NHTM chủ động tìm kiếm khách hàng, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý cho từng khách hàng cụ thể đang hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xác định được đối tượng doanh nghiệp đang có khó khăn, cần được kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn và chi phí lãi vay, từ đó góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Thông qua Chương trình, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về những chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh, NHNN về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Qua đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp được tiếp cận chính sách tháo gỡ khó khăn của NHNN, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

II. Tiêu chí tham gia Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp
1. Khách hàng tham gia Chương trình: Là doanh nghiệp; có tình hình tài chính lành mạnh, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và hiệu quả; nếu khách hàng đang tạm thời gặp khó khăn, thì phải có phương án vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục phát triển.
Khách hàng tham gia Chương trình có thể là khách hàng cũ hoặc mới của NHTM đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; ưu tiên khách hàng thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên (phát triển nông nghiệp, nông thôn; sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao).
2. Hình thức ký kết: Ký mới hợp đồng tín dụng, ký tăng hạn mức tín dụng, ký điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của hợp đồng tín dụng đã ký trước đó (có thể đã được giải ngân một phần tại thời điểm ký kết) hoặc ký điều chỉnh chuyển thời hạn cho vay từ ngắn hạn sang trung dài hạn...
3. Lãi suất cho vay: theo quy định của NHNN về lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam.
4. Thời hạn cho vay: Ngắn hạn hoặc trung, dài hạn.
Đây là chương trình hỗ trợ trực tiếp, do đó, các chi nhánh NHTM phải đảm bảo hợp đồng tín dụng ký kết giữa Ngân hàng và khách hàng phải theo đúng tiêu chí của Chương trình, thực hiện giải ngân theo các điều khoản của hợp đồng tín dụng.

III. Tổ chức Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp
1. Gắn kết Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
2. Tổ chức Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay (Lễ ký kết).
3. Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Ngân hàng và doanh nghiệp để thông tin, phổ biến cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và các cơ chế chính sách khác có liên quan; nắm bắt nhu cầu về vốn, lãi suất; giải đáp, phản hồi các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

IV. Nội dung công việc triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp
1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
- Báo cáo, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đề nghị UBND tỉnh  chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn đánh giá, nhận diện những khó khó khăn của doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, gửi danh sách doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn về NHNN Chi nhánh tỉnh.
- Chỉ đạo các Chi nhánh NHTM trên địa bàn chủ động tìm kiếm khách hàng, tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn (do Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp giới thiệu), tích cực tham gia và thực hiện Chương trình, có chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các khách hàng tham gia Chương trình.
- Tổng hợp danh sách doanh nghiệp tham gia Chương trình.
Liên hệ với UBND huyện, thị xã, thành phố (nơi dự kiến tổ chức Chương trình) để thảo luận về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ ký kết.
Báo cáo và mời Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì Lễ ký kết.
Mời Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp dự Lễ ký kết (đề nghị các cơ quan mời các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý dự Lễ ký kết).
Phân công nhiệm vụ cho các Chi nhánh NHTM tham gia Lễ ký kết (mời khách hàng của mình có tên trong danh sách doanh nghiệp tham gia Chương trình).
- Định kỳ hàng tháng, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, phản ánh những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp để thực hiện chương trình có hiệu quả, báo cáo NHNN, UBND tỉnh.
2. Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại
- Tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, thẩm định để hỗ trợ nhu cầu vay vốn cho doanh nghiệp.
- Trên cơ sở khách hàng do chủ động tìm kiếm và khách hàng có nhu cầu vay vốn do các cơ quan giới thiệu, các Chi nhánh NHTM thẩm định và gửi Danh sách khách hàng tham gia Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp về NHNN Chi nhánh tỉnh trước ngày 5 hàng tháng.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết và báo cáo tình hình thực hiện Chương trình về NHNN Chi nhánh tỉnh.
3. Tổ chức Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay giữa các Chi nhánh NHTM và doanh nghiệp trên địa bàn dưới sự chứng kiến của UBND tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh và các ngành có liên quan (khách hàng có số tiền vay từ 20 tỷ đồng trở lên sẽ ký kết trực tiếp tại buổi lễ)./.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 298 /QĐ-KHH ngày 10 /4 /2013 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên trang Thông tin điện tử...

Đăng nhập

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 1720
  • Tháng hiện tại: 32929
  • Tổng lượt truy cập: 2506648

Liên kết Website