THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG KHÁNH HÒA THÁNG 1/2014

Đăng lúc: Thứ tư - 19/02/2014 20:59 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
I. Kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước

* Cuối tháng 12/2013 và đầu tháng 01/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành các văn bản:
- Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/01/2014 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014.
- Thông tư số 38/2013/TT/NHNN ngày 31/12/2013, quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại NHNN.
- Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013, quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước.
- Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014, hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các TCTD;
- Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND.
- Công văn số 595/NHNN-Vp ngày 25/01/2014 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
* Trong dịp Tết Nguyên đán và đến ngày 10/02/2014, tình hình tiền mặt tại địa phương diễn ra bình thường, không có đột biến về tình hình thu chi tiền mặt trên địa bàn. Chi nhánh NHNN đã chấp hành tốt chủ trương của NHNN về không đưa tiền mới mệnh giá nhỏ từ 2.000đ trở xuống vào lưu thông. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống NHNN; đảm bảo chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, nhất là tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, tổng kết, gặp mặt cuối năm…

* Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 27/01/2014 về phiên họp thường kỳ tháng 1/2014 của Chính phủ

Chính phủ thống nhất đánh giá: Các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2014 đạt kết quả tích cực: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 tăng 0,69% so với tháng 12 năm 2013, là mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2013; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản tương đối ổn định; khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển khá; hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2013. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.
Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước: chỉ đạo thúc đẩy tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh ngay sau đợt nghỉ Tết; đặc biệt là bố trí tín dụng đối với lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy hải sản để ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động tín dụng đen trong lĩnh vực này.

II. Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 01/2014

Tháng 01/2014, kinh tế địa phương phát triển ổn định và đạt được một số chỉ tiêu khá toàn diện: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,26%; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước quản lý được 92 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước; Là tháng Tết nên các hoạt động thương mại dịch vụ của các thành phần kinh tế tăng lên, góp phần đưa tổng mức bán hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2014 được 7.861,08 tỷ đồng, tăng 8,86%; doanh thu hoạt động du lịch, vui chơi giải trí 267 tỷ đồng, tăng 30,92%; thu ngân sách đạt 1.029,26 tỷ đồng, giảm 17,73%, trong đó thu từ xuất nhập khẩu giảm 49%; chi ngân sách 775,44 tỷ đồng, tăng 29,22%; kim ngạch xuất khẩu đạt 57,4 triệu USD, giảm 72,02% (giảm do thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 92,38%, các thành phần kinh tế khác tăng 5,06% - 47,35%); kim ngạch nhập khẩu đạt 47,5 triệu USD, tăng 45,91%; Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12/2013 tăng 18,56% so với tháng trước.
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2014 tăng 0,69% so với tháng 12/2013; tại địa phương CPI tương ứng là 0,86%.
 
III. Kết quả hoạt động của Ngân hàng Khánh Hòa

1. Lãi suất

- Lãi suất huy động: Lãi suất huy động VND hiện phổ biến ở mức 1,2%/năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng, 6,5%-7,5%/năm kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 8%-9,5%/năm; Lãi suất huy động USD: phổ biến 1,25%/năm cho kỳ hạn 01 - 12 tháng.
- Lãi suất cho vay: các đối tượng ưu tiên 8%-9%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác của khối NHTM Nhà nước ngắn hạn ở mức 7,5%- 9%/năm, trung dài hạn ở mức 10,5%-12%/năm, khối NHTM cổ phần ngắn hạn ở mức 9%/năm, trung dài hạn ở mức 9%-14%/năm. Lãi suất cho vay USD ở mức 3,5% -6,5%/năm đối với ngắn hạn; 5,5% -7%/năm đối với trung và dài hạn.
Theo NHNN, nếu điều kiện thị trường diễn biến thuận lợi, các mức lãi suất cho vay có thể được các TCTD cân nhắc điều chỉnh giảm 1-2%/năm để hỗ trợ cho nền kinh tế. Tùy theo giá vốn đầu vào và khả năng tài chính của các ngân hàng, trần lãi suất huy động nhiều khả năng tiếp tục ổn định như hiện nay.

2. Huy động vốn: Đến cuối tháng 01/2014, vốn huy động đạt 35.217 tỷ đồng, so với đầu năm vốn huy động giảm 315 tỷ đồng với 0,89% (đến ngày 06/02/2014, vốn huy động cả nước giảm 0,63%), giảm chủ yếu ở tiền gửi TCKT là 585 tỷ đồng với 6,9% (do các TCKT rút tiền trả nợ, chi lương, thưởng, nộp thuế…).
                               Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu

31/01/2014 31/12/2013 Tăng trưởng
Số tuyệt đối Tỷ lệ %
Tổng vốn huy động 35.217 35.531 -315 -0,89%
Theo nguồn tiền gửi        
- Tiền gửi TK từ dân cư 27.041 26.639 402 1,51%
- Tiền gửi tổ chức kinh tế 7.899 8.484 -585 -6,9%
- Tiền gửi Kho bạc, khác 277 408 -132 -32,24%
   Theo loại tiền        
- Bằng đồng Việt Nam 33.487 33.584 -98 -0,29%
- Bằng ngoại tệ và vàng 1.730 1.947 - 217 -11,15%
Theo thị phần        
- Khối NHTMNN 18.161 18.514 -353 -1,9%
- Khối NHTMCP, LD, QTD 17.056 17.017 38 0,23%
Bảng 1. Cơ cấu vốn huy động so với đầu năm

3. Hoạt động tín dụng: Đến cuối tháng 01/2014, tổng dư nợ cho vay đạt 26.035 tỷ đồng, so đầu năm dư nợ tăng 92 tỷ đồng với tỷ lệ 0,36% (đến ngày 06/02/2014, dư nợ cho vay cả nước giảm 1,15%);
                                           Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu

31/01/2014 31/12/2013

Tăng trưởng

Số tuyệt đối Tỷ lệ %
Tổng dư nợ 26.035 25.942 92 0,36%
   Theo loại tiền:        
   - Dư nợ VND 22.000 22.028 -28 -0,13%
   - Dư nợ ngoại tệ 4.034 3.914 120 3,07%
   Theo loại hình TCTD        
- Khối TMNN 17.373 17.697 -324 -1,83%        
- Khối TMCP, LD, QTD 8.662 8.245 416 5,1%
Bảng 2. Cơ cấu tín dụng so với đầu năm

* Dư nợ cho vay tập trung cho vay các đối tượng ưu tiên
Đến ngày 31/01/2014, tổng dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đạt 14.457 tỷ đồng, chiếm 55,5%/tổng dư nợ.
- Cho vay phục vụ xuất khẩu: dư nợ đạt 2.829 tỷ đồng, chiếm 10,86% dư nợ,  so đầu năm tăng 20 tỷ đồng với tỷ lệ 0,71%.
- Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: dư nợ 6.092 tỷ đồng, chiếm 23,38% dư nợ, so đầu năm tăng 209 tỷ đồng với 3,5%.
- Cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn: Doanh số cho vay 384 tỷ đồng, dư nợ đạt  3.377 tỷ đồng, chiếm 13% tổng dư nợ; so đầu năm giảm 173 tỷ đồng với tỷ lệ -4,87%.
- Cho vay xây dựng nông thôn mới: Doanh số cho vay năm 2013 là 3.200 tỷ đồng, dư nợ 2.159 tỷ đồng với 128 doanh nghiệp và 40.421 hộ dân vay vốn, so đầu năm tăng 102 tỷ đồng với 4,96%. Trong đó, dư nợ cho vay tại 20 xã điểm là 584 tỷ đồng. Ngoài ra các TCTD đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất (trường học, nhà tình nghĩa) cho các xã trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.

4. Kết quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn của TCTD

* Giảm lãi suất cho vay
Toàn tỉnh, tỷ lệ dư nợ có lãi suất từ 11%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 65,8% trong tổng dư nợ, từ trên 11%/năm đến 13%/năm chiếm 23,8%, từ trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm 7,5% và trên 15%/năm chiếm 2,9%. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh có tỷ lệ dư nợ có lãi suất từ 11% trở xuống chiếm 68,9%, từ trên 11%/năm đến 13% chiếm 21,9%, từ trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm 6,9%, trên 15%/năm chiếm 2,4%.
* Cho vay hỗ trợ mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP: đến ngày 17/02/2014, đã nhận 197 hồ sơ, giải ngân cho 183 khách hàng với dư nợ cho vay đạt 40.022 triệu đồng, so với đầu năm tăng 57 hồ sơ với 9.039 triệu đồng (đến 23/01/2014, cả nước giải ngân cho 2.097 khách hàng với dư nợ cho vay đạt 948.000 triệu đồng);  trong đó Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang giải ngân 147 hồ sơ với dư nợ 32.269 triệu đồng, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khánh Hòa giải ngân 6 hồ sơ với 855 triệu đồng, CN NH Đầu tư Khánh Hòa giải ngân 12 hồ sơ với 1.790 triệu đồng, CN NH Nông nghiệp giải ngân 13 hồ sơ với 3.857 triệu đồng, CN NHNT Cam Ranh giải ngân 5 hồ sơ với 1.251 triệu đồng).

5. Thị trường vàng và ngoại tệ

- Tỷ giá mua và bán ngoại tệ: Tỷ giá USD/VND trong tháng 01/2014 dao động từ 21.095 đồng đến 21.115 đồng/USD (bán ra), so với tháng trước tỷ giá bình quân giảm 31 đ/USD. Tỷ giá USD/VND từ ngày 08/02/2014 tăng khá cao 45đ/USD. Tháng 01/2014, doanh số mua ngoại tệ từ khách hàng là 84 triệu USD, trong đó bán tiền mặt là 411.213 USD.
 - Giá vàng: Tháng 01/2014 giá vàng tiếp tục giảm, so với tháng 12/2013 giảm 25.100đ/chỉ (3.512.400 - 3.537.500đ/chỉ). Trên địa bàn Khánh Hòa có 12 NHTM và 01 Doanh nghiệp được cấp phép mua bán vàng miếng tại 41 điểm giao dịch. Cuối tháng 01/2014, các điểm giao dịch đã mua được 3.999,8 lượng vàng (tương đương 140 tỷ đồng) và bán 3.907 lượng vàng (tương đương 137 tỷ đồng).
Đến cuối tháng 01/2014, đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho 15 đơn vị.

6. Hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân

Đến 31/01/2014, tổng vốn huy động của các QTD đạt 72.395 triệu đồng; so với đầu năm tăng 2.275 triệu đồng với 3,24%. Tổng dư nợ cho vay đạt 59.129 triệu đồng, so với đầu năm tăng 1.155 triệu đồng với 1,99%. Nợ xấu 312 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu là 0,53%. Hoạt động các QTDND nhìn chung ổn định, an toàn.
 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Việt Nam:  Ngày 06/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam - Ngân hàng của Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Sự kiện trọng đại này đã mở đầu cho một thời kỳ lịch sử vẻ vang...

Đăng nhập

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 29
  • Khách viếng thăm: 27
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2650
  • Tháng hiện tại: 41280
  • Tổng lượt truy cập: 2514999

Liên kết Website