KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THANH TOÁN THẺ QUA ĐIỂM CHẤP NHẬN THẺ GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 17/02/2014 21:14 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA                                             Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

       Số: 137 /KH-KHH                                                      Khánh Hòa, ngày  17 tháng 02 năm 2014
           
KẾ HOẠCH
Phát triển thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ giai đoạn 2014 - 2015
                                                      _____________________________
   
Thực hiện Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015; Công văn số 8413/NHNN-TT ngày 12/11/2013 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về đẩy mạnh thanh toán qua POS từ nay đến năm 2015; Kế hoạch số 02/KH-NHNN ngày 27/12/2013 của NHNN về Kế hoạch tổng thể phát triển thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ (POS) giai đoạn 2014 - 2015, NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch phát triển thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ giai đoạn 2014 - 2015 như sau:
I. Mục tiêu
Nâng dần số lượng và giá trị giao dịch thanh toán qua POS, đưa thanh toán quan POS trở thành thói quen của chủ thẻ. Phấn đấu đến cuối năm 2014, các Ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh có 1.700 POS được lắp  đặt, số lượng giao dịch đạt khoảng 600.000 giao dịch; đến cuối năm 2015, có 1.950 POS được lắp đặt, đạt khoảng 700.000 giao dịch.
II. Giải pháp thực hiện
1. Củng cố Ban Chỉ đạo phát triển thanh toán qua POS trên cơ sở Ban Chỉ đạo kết nối liên thông hệ thống POS trên địa bàn tỉnh trước đây, thành phần gồm:
- Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: Trưởng ban.
- Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa phụ trách công tác kế toán thanh toán: Phó Trưởng Ban thường trực.
- Trưởng phòng Kế toán - thanh toán - tin học NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: thành viên.
- Chánh Thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: thành viên.
- Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp & kiểm soát nội bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: thành viên.
- Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn có phát hành thẻ: thành viên.
2. Đẩy mạnh công tác thanh toán qua POS
- Phát triển mạng lưới POS tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, cơ sở phân phối hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải, văn hóa, thể thao, du lịch, nhà hàng, khách sạn…; từng bước triển khai lắp đặt POS tại bệnh viện, trường học, cửa hàng xăng dầu, xe buýt, trạm đăng kiểm…
Phát triển mạnh thanh toán POS trên thiết bị di động (mPOS), coi đây là hướng chính, mở ra khả năng mới để đẩy mạnh phát triển mạng lưới POS và giao dịch thanh toán thẻ qua POS.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống POS, đảm bảo tất cả các POS trên địa bàn được kết nối liên thông với nhau, hoạt động liên tục trong thời gian giao dịch của đơn vị chấp nhận thẻ; không để xảy ra hiện tượng đơn vị chấp nhận thẻ từ chối thanh toán qua POS khi khách hàng có yêu cầu.
- Có biện pháp khuyến khích, ưu đãi phong phú, tiện lợi, kích thích người cung cấp và người sử dụng dịch vụ hàng hóa tự nguyện thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng thẻ qua POS.
- Xây dựng kế hoạch phát triển thanh toán qua POS thành một trong những nội dung của các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và giai đoạn 2014 - 2015.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động
Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng và trong nhân dân về những thói quen, tiện ích khi dùng thẻ thanh toán qua POS.
III. Nhiệm vụ cụ thể, lộ trình thực hiện
1. Ban Chỉ đạo phát triển thanh toán qua POS tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai, lồng ghép nội dung phát triển thanh toán qua POS vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng (Cục thuế, Chi cục quản lý thị trường, Sở Công thương) phối hợp với Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát, kiểm tra thực tế hàng quý các đơn vị chấp nhận thẻ và xử lý các vi phạm về gian lận và trốn thuế, thu phụ phí của khách hàng thanh toán qua POS; công bố công khai các đơn vị vi phạm.
- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khuyến khích, ưu đãi phong phú, đa dạng đối với người sử dụng thẻ từ phía chính quyền địa phương, các NHTM, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân khác.
- Chỉ đạo các Chi nhánh NHTM trên địa bàn triển khai tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, vận động, hướng dẫn thanh toán qua POS cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm đẩy mạnh công tác thanh toán qua POS.
- Chịu trách nhiệm tổ chức việc theo dõi, thống kê, đánh giá hàng quý tình hình thanh toán qua POS; đề ra các biện pháp đẩy mạnh thanh toán qua POS, đề xuất, kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo NHNN Việt Nam.
3. Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
- Phối hợp giữa các Chi nhánh NHTM để tổ chức, điều chỉnh mạng lưới POS theo hướng tạo thuận lợi cho thanh toán của người dân nhưng vẫn đảm bảo phù hợp, tránh chồng chéo, lãng phí đầu tư trang thiết bị không cần thiết; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông để từng bước trang bị, sử dụng và chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các cá nhân, hộ gia đình bằng thẻ. 
- Thường xuyên duy trì, đảm bảo hoạt động của các thiết bị chấp nhận thẻ một cách hiệu quả, thực chất; hoàn thành và nâng cao chất lượng kết nối liên thông hệ thống POS, tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả các POS hiện có, bảo đảm sự kết nối liên thông trên thực tế; khắc phục, xử lý ngay các POS chưa đảm bảo kỹ thuật; Đa dạng hóa các tiện ích và nâng cao chất lượng các dịch vụ thanh toán thẻ qua POS; yêu cầu các đơn vị chấp nhận thẻ không được từ chối thanh toán bằng thẻ khi đã lắp đặt POS và phải bảo đảm chất lượng dịch vụ thanh toán bằng thẻ qua POS.
- Triển khai thanh toán mPOS theo lộ trình, kế hoạch tổng thể của NHNN đề ra. Các Chi nhánh NHTM yêu cầu các đơn vị chấp nhận thẻ niêm yết công khai và nghiêm túc thực hiện cam kết chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ đã kết nối liên thông, không thu phụ phí của khách hàng khi thanh toán bằng thẻ.
- Làm tốt công tác chăm sóc, hướng dẫn, bảo vệ lợi ích khách hàng tại các điểm chấp nhận thẻ; xử lý kịp thời các sự cố, các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng; chủ động xử lý những phản ánh không tích cực về thanh toán qua POS của khách hàng và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao tại các điểm chấp nhận thẻ; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa và xử lý các hành vi gian lận trong giao dịch thanh toán qua POS. 
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các đơn vị chấp nhận thẻ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về  thanh toán qua POS; có chương trình đào tạo, hướng dẫn về thanh toán qua POS cho nhân viên thu ngân, lãnh đạo của các đơn vị chấp nhận thẻ.
- Tiếp tục phối hợp các tổ chức liên quan thực hiện việc trả lương qua tài khoản kết hợp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua POS, thay vì chủ yếu dùng thẻ để rút tiền mặt qua ATM, có biện pháp vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, nhất là công chức, viên chức, người lao động trong ngành ngân hàng thanh toán qua POS nhằm tạo sự lan tỏa ra toàn xã hội.
IV. Tổ chức thực hiện
- Ban Chỉ đạo phát triển thanh toán qua POS, các Chi nhánh Ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được phân công trong Kế hoạch phát triển thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ giai đoạn 2014 - 2015.
- Các Chi nhánh NHTM báo cáo hoạt động thanh toán qua POS và tình hình trả lương qua tài khoản (theo mẫu đính kèm), nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất kiến nghị, giải pháp để đẩy mạnh thanh toán qua POS.
Báo cáo định kỳ hàng quý, gửi NHNN Chi nhánh tỉnh khánh Hòa trước ngày 25 của tháng cuối quý (phòng Nghiên cứu tổng hợp & KSNB, Fax 3823803, Email: ptonghop@sbvkh.gov.vn); Kỳ báo cáo đầu tiên thực hiện từ quý I năm 2014./.

Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC
- Vụ Thanh toán;                                                                           (đã ký và đóng dấu)
- Các Chi nhánh NHTM;                                                                  Đoàn Vĩnh Tường
- Lưu: VT, NCTHKSNB.                                                                       
                                                                                                             
 
Bấm vào đây để tải mẫu báo cáo 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 298 /QĐ-KHH ngày 10 /4 /2013 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên trang Thông tin điện tử...

Đăng nhập

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 2619
  • Tháng hiện tại: 41249
  • Tổng lượt truy cập: 2514968

Liên kết Website