HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THÁNG 01/2015

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/02/2015 04:50 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
1. Lãi suất
+ Lãi suất huy động: Lãi suất huy động VND hiện phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,0%- 5,5%/năm kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 5,3-6,8%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 6,2%-7,5%/năm; Lãi suất huy động USD: 0,75%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,25% đối với tiền gửi của tổ chức.
+ Lãi suất cho vay: các đối tượng ưu tiên ngắn hạn 7%/năm, trung dài hạn 9%- 10%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác của khối NHTM Nhà nước ngắn hạn ở mức 7,8%- 9,5%/năm, trung dài hạn ở mức 9,5%-11%/năm, khối NHTM cổ phần ngắn hạn ở mức 8,5%- 11%/năm, trung dài hạn ở mức 10%-11,5%/năm. Lãi suất cho vay USD ở mức 2,8% -5%/năm đối với ngắn hạn; 5,5% -7%/năm đối với trung và dài hạn.
2. Huy động vốn: Đến cuối tháng 01/2015, huy động vốn toàn tỉnh đạt 42.927 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 117 tỷ đồng với tỷ lệ 0,27%. Huy động bằng đồng VN 40.720 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 0,37%; bằng ngoại tệ 2.126 tỷ đồng, giảm 2,12%. Vốn huy động giảm chủ yếu ở tiền gửi tổ chức kinh tế, nhiều doanh nghiệp tập trung cho dự trữ hàng hóa dịp Tết, rút tiền chi lương thưởng cho người lao động.
Cơ cấu vốn huy động so với đầu năm                                            Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu

31/1/2015 31/12/2014 Tăng trưởng
Số tuyệt đối Tỷ lệ %
Tổng vốn huy động         42.927          43.044   (117) -0,27%
   Theo nguồn tiền gửi        
- Tiền gửi TK từ dân cư 32.372          32.304 68 0,21%
- Tiền gửi tổ chức kinh tế     10.296          10.528  (232) -2,20%
- Tiền gửi khác 259      212 47 22,17%
   Theo loại tiền        
- Bằng đồng Việt Nam 40.720          40.872  (152) -0,37%
- Bằng ngoại tệ và vàng 2.126 2.172  (46) -2,12%
Theo thị phần        
- Khối NHTMNN 21.161          21.408  (247) -1,15%
- Khối NHTMCP, LD, QTD 21.766          21.636 130 0,60%
 
 
3. Hoạt động tín dụng
Đến cuối tháng 01/2015, dư nợ cho vay đạt 32.135 tỷ đồng, so đầu tháng giảm 68 tỷ đồng với 0,21%, so với cùng kỳ tăng 6.100 tỷ đồng với 23,43%. Dư nợ giảm do một số đơn vị vay ngoại tệ có nguồn thu trả nợ. Dư nợ bằng đồng VN 28.127 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 329 tỷ đồng với 1,18%; so với cùng kỳ tăng 27,84%. Dư nợ bằng ngoại tệ 4.008 tỷ đồng, giảm 397 tỷ đồng với 9,01%; so với cùng kỳ giảm 0,64%.
Cơ cấu tín dụng so với đầu năm                                             Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu

31/1/2015 31/12/2014

Tăng trưởng

Số tuyệt đối Tỷ lệ %
Tổng dư nợ         32.135       32.203                 (68) -0,21%
   Theo loại tiền:        
   - Dư nợ VND          28.127        27.798                 329 1,18%
   - Dư nợ ngoại tệ            4.008          4.405               (397) -9,01%
   Theo loại hình TCTD        
- Khối TMNN          18.867        19.176               (309) -1,61%
- Khối TMCP, LD, QTD          13.268        13.027                 241 1,85%
 
4. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Tháng 01/2015, các TCTD đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay (về mức tối đa 13%/năm) cho 484 lượt khách hàng với dư nợ điều chỉnh là 1172 tỷ đồng (có 403 lượt khách hàng cá nhân, hộ gia đình với dư nợ 194 tỷ đồng). Dư nợ có lãi suất từ 11%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 86,23%, từ 9% trở xuống chiếm 49,95%.
Tỷ trọng dư nợ cho vay theo lãi suất
 
Chỉ tiêu 31/12/2014 31/01/2015
Tỷ trọng  cho vay LS từ 13% trở xuống trên tổng dư nợ  95,89% 95,5%
Tỷ trọng  cho vay LS từ 11% trở xuống trên tổng dư nợ 84,34% 86,23%
Tỷ trọng  cho vay LS từ 9% trở xuống trên tổng dư nợ 48,81% 49,95%
* Cho vay hỗ trợ mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ: Đến ngày 31/01/2015, các Ngân hàng tiếp nhận 648 hồ sơ, giải ngân cho 648 khách hàng cá nhân với số tiền cam kết cho vay 220,3 tỷ đồng, dư nợ 199 tỷ đồng (Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Khánh Hòa giải ngân 498 hồ sơ với dư nợ 158 tỷ đồng, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khánh Hòa giải ngân 43 hồ sơ với 7,2 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư Khánh Hòa giải ngân 47 hồ sơ với 14,9 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp giải ngân 15 hồ sơ với 3,9 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang giải ngân 43 hồ sơ với 14,59 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL giải ngân 2 hồ sơ với dư nợ 0,56 tỷ đồng).
 (Đến 31/12/2014, cả nước có 11.659 khách hàng được ký hợp đồng tín dụng, tổng số tiền cam kết cho vay 9.977,2 tỷ đồng; chiếm tỷ trọng 32,2% tổng số tiền cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP; giải ngân theo tiến độ đạt 5.205,7 tỷ đồng)
* Triển khai Chương trình cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ
Theo Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, có 11 hồ sơ vay vốn được duyệt, trong đó đóng mới 9 tàu ( bao gồm 06 tàu vỏ sắt, 02 tàu vỏ vật liệu mới và 01 tàu vỏ gỗ), nâng cấp 2 tàu với tổng số tiền được vay 143.130 triệu đồng. Có 03 ngân hàng tham gia là: CNNH Đầu tư &PT cam kết cho vay 3 dự án với số tiền 22,6 tỷ đồng; CNNH Nông nghiệp &PTNT cam kết cho vay 7 dự án với số tiền 117,5 tỷ đồng; CNNH Phát triển nhà ĐBSCL cam kết cho vay 01 dự án với số tiền 3,04 tỷ đồng.
Ngày 06/02/2015, Tổ Tư vấn giúp việc cho vay theo Nghị định 67 đã họp xét, đề nghị UBND tỉnh cho vay 9 dự án với số tiền 43,975 tỷ đồng
5. Thị trường vàng và ngoại tệ
- Tỷ giá mua và bán ngoại tệ: Tỷ giá giao dịch ngân hàng bình quân tháng 01/2015 so với tháng 12/2014 không biến động (21.397đ- 21.398đ /USD). Tỷ giá giao dịch của các NHTM ngày 10/02/2015 ở mức 21.310- 21.360đ/USD, thấp hơn  tỷ giá BQLNH 21.458 đ/USD.
- Giá vàng: Diễn biến thị trường vàng biến động phù hợp với giá vàng thị trường quốc tế. Tháng 01/2015, giá vàng bình quân so với tháng 12/2014 tăng  21.000đ/chỉ (3.542.800 đ/chỉ -  3.563.800 đ/chỉ). Đến ngày 09/02/2015, giá vàng SJC (bán ra) là 3.526.000 đ/chỉ.
Tháng 01, các điểm giao dịch vàng miếng đã mua được 2.959 lượng vàng (tương đương 105,3 tỷ đồng) và bán 2.615 lượng vàng (tương đương 92,6 tỷ đồng).
6. Hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân: Đến 31/01/2015, tổng vốn huy động đạt 90,86 tỷ đồng; so với đầu năm giảm 2,8 tỷ đồng với 2,93%. Dư nợ cho vay đạt 65,56 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2,1 tỷ đồng với 3,29%. Tỷ lệ nợ xấu 0,6%. Hoạt động các Quỹ ổn định, an toàn.  
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 298 /QĐ-KHH ngày 10 /4 /2013 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên trang Thông tin điện tử...

Đăng nhập

Thông tin khác

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 1800
  • Tháng hiện tại: 40392
  • Tổng lượt truy cập: 2138460

Liên kết Website