Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ

Đăng lúc: Thứ hai - 15/08/2016 02:54 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
Ngày 12/8/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị này.
Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung tâm có Thủ trưởng các đơn vị tại trụ sở chính NHNN, Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin, tín dụng quốc gia, Ban Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt NHNN chi nhánh Tp. Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), Công ty cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia (NAPAS), các ngân hàng thương mại có trụ sở chính tại Hà Nội. Tại các điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có Ban Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt thuộc Chi nhánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại có trụ sở chính trên địa bàn.

X-Anh-Du

Đ/c Nguyễn Văn Du - Chánh Văn phòng NHNN báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng

Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ, Đ/c Nguyễn Văn Du - Chánh Văn phòng NHNN cho biết: Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, ngày 28/6/2016 Thống đốc đã ký Quyết định số 1355/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 (Kế hoạch hành động). Theo đó, với mục tiêu tổng quát là tập trung hỗ trợ cải thiện Chỉ số tiếp cận tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Kế hoạch hành động đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến 5 chỉ số thành phần của Chỉ số tiếp cận tín dụng và 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính của ngành Ngân hàng.

Sau một tháng ban hành Kế hoạch hành động, nhìn chung các đơn vị trong toàn Ngành đã nghiêm túc thực hiện việc xây dựng Chương trình hành động tại đơn vị mình theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 28/6/2016. Trong đó, kế hoạch của các đơn vị tại trụ sở chính NHNN đã bám sát nhiệm vụ được giao, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với tiến độ, lộ trình trong ngắn, trung và dài hạn, hướng vào mục tiêu hỗ trợ cải thiện Chỉ số tiếp cận tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, các giải pháp cũng đã chú trọng công tác cải cách hành chính nội vụ, góp phần đẩy nhanh tiến trình, chất lượng xử lý công việc của từng đơn vị; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đã quán triệt nội dung Kế hoạch hành động của Ngành tới tất cả các TCTD trên địa bàn. Một số NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng Chương trình hành động trong đó phân công cụ thể TCTD trên địa bàn để thực hiện thành công Kế hoạch hành động của Ngành, góp phần cải thiện chỉ số cạnh tranh của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Hầu hết các TCTD đều có Kế hoạch khá chi tiết, cụ thể hóa các các nhiệm vụ có liên quan trong Kế hoạch hành động của Ngành, dự kiến kết quả đạt được cho từng năm trong giai đoạn 2016-2020.

Tại Hội nghị, ý kiến của các đại biểu dự họp tại điểm cầu Trung tâm và các điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đã tập trung vào việc điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. 

Các đại biểu cho rằng, công tác tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực hoạt động ngân hàng đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện an toàn, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng phù hợp với thông lệ, các cam kết quốc tế và quy định của Luật NHNN, Luật Các TCTD đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các đơn vị thuộc trụ sở chính NHNN đã đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính trong nội bộ các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính linh hoạt bằng nhiều hình thức với chi phí thấp nhất.

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp, định kỳ và các hợp đồng cam kết cho vay vốn cụ thể giữa ngân hàng với doanh nghiệp trên địa bàn; Chủ động tham mưu với NHNN TW và chính quyền địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo các chương trình thực sự phát huy hiệu quả.

Các TCTD đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý kết hợp với việc đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng. Cùng với đó, tích cực cải tiến mô hình kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm phi tín dụng có khả năng giao dịch trên các phương tiện điện tử với tính năng an toàn, bảo mật cao.

X-Quang-CAnh-HN

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, hiện nay Chính phủ, các Bộ, ngành, các địa phương, các đơn vị trong cả nước đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Do vậy, Hội nghị này được tổ chức nhằm thống nhất quan điểm, chủ trương và giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng tới tất cả các đơn vị trong toàn Ngành. Phó Thống đốc nhấn mạnh, việc triển khai Kế hoạch hành động này là nhiệm vụ trong tâm của Ngành trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Do đó, Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tại đơn vị của mình.

Phó Thống đốc yêu cầu các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động tới từng công chức, viên chức, người lao động nắm bắt nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và triển khai thực hiện. Cùng với đó đẩy mạnh quán triệt về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phó Thống đốc cho rằng, đây là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công Chương trình hành động của ngành Ngân hàng.

Đến nay, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc xây dựng Chương trình hành động của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện, nhưng vẫn còn một số đơn vị và TCTD chưa thật sự quan tâm triển khai nhiệm vụ này. Phó Thống đốc yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng theo đúng lộ trình đã đề ra và giao Văn phòng NHNN làm đầu mối tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện của các đơn vị trong toàn Ngành.

Về định hướng hoạt động trong thời gian tới, Phó Thống đốc yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động của Ngành và lưu ý các đơn vị thuộc trụ sở chính NHNN thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện tại các cuộc họp giao ban của Ban Lãnh đạo NHNN; NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố vừa triển khai tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, vừa thực hiện tốt Chương trình hành động của địa phương, trong đó, chú trọng đẩy mạnh hơn nữa Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp bởi đây là biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp một cách rất thiết thực; Các TCTD tổ chức quán triệt, phổ biến Chương trình hành động của Ngành trong toàn bộ hệ thống của mình, thực hiện xây dựng Chương trình, kế hoạch, có giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi nhánh để triển khai thực hiện. Cùng với đó, các TCTD phải quan tâm cải tiến thủ tục, quy trình xử lý công việc của mình, quy định và công khai rõ hồ sơ, thủ tục, thời hạn giải quyết… theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch với Ngân hàng…

CKH - ảnh: ĐK


Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM     CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA   I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ: - Tên tiếng Việt : NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA   - Tên tiếng Anh: THE STATE BANK OF VIETNAM – KHÁNH HÒA BRANCH - Địa chỉ: Số 71 – 73 Yersin, thành phố...

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 1418
  • Tháng hiện tại: 71111
  • Tổng lượt truy cập: 2765938

Liên kết Website