Hoạt động Ngân hàng Khánh Hòa quý I/2015

Đăng lúc: Thứ bảy - 25/04/2015 03:12 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
Đến 10/4/2015, trên địa bàn tỉnh có 35 Chi nhánh TCTD gồm: 6 Chi nhánh NHTM Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển, Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Việt Nga, 26 Chi nhánh NHTM cổ phần, và 3 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Có 149 điểm giao dịch ngân hàng, được phân bố đến các huyện, thị, vùng nông thôn. Có 300 máy ATM, so đầu năm tăng 3 máy.
1. Lãi suất
+ Lãi suất huy động: Lãi suất huy động VND hiện phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,0%- 5,5%/năm kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 5,1-6,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 6%-7,3%/năm;
Lãi suất huy động USD: 0,75%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,25% đối với tiền gửi của tổ chức.
+ Lãi suất cho vay: các đối tượng ưu tiên ngắn hạn 7%/năm, trung dài hạn 9%- 10%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác của khối NHTM Nhà nước ngắn hạn ở mức 7,8%- 9,5%/năm, trung dài hạn ở mức 9,5%-11%/năm, khối NHTM cổ phần ngắn hạn ở mức 8,5%- 11%/năm, trung dài hạn ở mức 10%-11,5%/năm. Lãi suất cho vay USD ở mức 2,8% -5%/năm đối với ngắn hạn; 5,5% -7%/năm đối với trung và dài hạn.
2. Công tác quản lý ngoại hối, thị trường vàng 
Tỷ giá và thị trường ngoại hối diễn biến phù hợp với xu hướng chung. Nhu cầu mua bán ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. Ba tháng đầu năm, doanh số mua ngoại tệ từ khách hàng là 177,3 triệu USD, doanh số bán cho khách hàng là 85,15 triệu USD.
Đến 15/4/2015, trên địa bàn 31 đại lý đổi ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu đổi tiền của du khách (riêng sân bay Cam Ranh có 04 đại lý đổi ngoại tệ); có 16 đại lý chi trả ngoại tệ (kiều hối).
Thị trường vàng ổn định, giá vàng diễn biến phù hợp với xu hướng giá vàng thế giới. Tỉnh Khánh Hòa có 12 NHTM và 1 doanh nghiệp được cấp phép mua bán vàng miếng tại 41 điểm giao dịch. Ba tháng đầu năm, đã mua được 7.648,9 lượng vàng (tương đương 270,89 tỷ đồng) và bán 7.263,5 lượng vàng (tương đương 257 tỷ đồng). Đến 15/4/2015, đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho 20 đơn vị.
3. Hoạt động huy động vốn và tín dụng trên địa bàn
3.1. Công tác huy động vốn: Các Chi nhánh TCTD tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn nhằm khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để đảm bảo nguồn vốn cho vay và đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng.
Đến cuối tháng 3/2015, huy động vốn toàn tỉnh đạt 45.703 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2.659 tỷ đồng với 6,18%, so với cùng kỳ năm trước tăng 8.854 tỷ đồng với 24,03%.
Huy động bằng đồng VN 43.554 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2.682 tỷ đồng với tỷ lệ 6,56%, so với cùng kỳ năm trước tăng 24,36%. Bằng ngoại tệ 2.149 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 24 tỷ đồng với 1,09%, so với cùng kỳ năm trước tăng 17,62%.
3.2. Hoạt động tín dụng: Các Chi nhánh TCTD trên địa bàn tiếp tục  tập trung tháo gỡ khó khăn, đáp ứng các nhu cầu vốn  cho sản xuất kinh doanh.
Đến cuối tháng 3/2015, dư nợ cho vay đạt 33.423 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.220 tỷ đồng với 3,79%, so với cùng kỳ năm trước tăng 7.261 tỷ đồng với 27,75%. Dư nợ bằng đồng VN 29.102 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.304 tỷ đồng với 4,69%; so với cùng kỳ tăng 32,2%. Dư nợ bằng ngoại tệ 4.321 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 84 tỷ đồng với 1,9%; so với cùng kỳ tăng 4,15%. Doanh số cho vay ba tháng đầu năm đạt 12.684 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,49%.
* Dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên: đến ngày 31/3/2015, dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đạt 13.565 tỷ đồng, chiếm 40,65% tổng dư nợ. 
 - Cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn: Doanh số cho vay ba tháng đầu năm 2015 là 1.028 tỷ đồng, dư nợ đạt 3.710 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng dư nợ; so đầu năm dư nợ tăng 59 tỷ đồng với 1,62%.
- Cho vay nông thôn mới: Dư nợ đến cuối tháng 3/2015 đạt 2.856 tỷ đồng với 140 doanh nghiệp và 41.637 hộ dân. Trong đó, dư nợ tại 20 xã điểm là 764 tỷ đồng với 26.849 hộ dân và 55 doanh nghiệp.
* Cho vay các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội: Dư nợ cho vay đến ngày 31/3/2015 đạt 1.739 tỷ đồng, so đầu năm tăng 55 tỷ đồng với 3,2%.
Dư nợ cho vay một số chương trình lớn như sau:
  + Cho vay hộ nghèo: 249,7 tỷ đồng;
  + Cho vay hộ cận nghèo: 416,7 tỷ đồng;
  + Cho vay giải quyết việc làm: 60,54 tỷ đồng;
  + Cho vay sinh viên: 466,7 tỷ đồng;
  + Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn: 112,3 tỷ đồng;
  + Cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường: 398,35 tỷ đồng;
  + Cho vay hộ dân tộc thiểu số: 16,8 tỷ đồng.
3.3 Kết quả triển khai các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
* Cho vay hỗ trợ mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ: Đến ngày 15/4/2015, các Ngân hàng tiếp nhận 734 hồ sơ, giải ngân cho 734 khách hàng cá nhân với số tiền cam kết cho vay 257,72 tỷ đồng, dư nợ 238 tỷ đồng; so với đầu năm dư nợ tăng 39 tỷ đồng với 19,6%. (Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Khánh Hòa giải ngân 555 hồ sơ với dư nợ 185 tỷ đồng, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khánh Hòa giải ngân 43 hồ sơ với 7,2 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư Khánh Hòa giải ngân 52 hồ sơ với 17,6 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp giải ngân 17 hồ sơ với 4,4 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang giải ngân 65 hồ sơ với 23,3 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL giải ngân 2 hồ sơ với dư nợ 0,56 tỷ đồng).
* Triển khai Chương trình cho vay thí điểm mô hình chuỗi liên kết theo Nghị quyết số 14/NQ-CP: Khánh Hòa có 1 doanh nghiệp (cả nước có 28 doanh nghiệp) với 1 dự án được phê duyệt tham gia chương trình. Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Khánh Hòa đã ký hợp đồng cho vay Dự án “Đầu tư, tổ chức thu mua và bao tiêu sản phẩm mía đường tại tỉnh Khánh Hòa và huyện M’Đrăk, tỉnh Đak Lak”của Công ty Đường Ninh Hòa, nhu cầu vốn vay là 150 tỷ đồng (vốn ngắn hạn). Đến 10/4/2015, đã giải ngân 135 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, dư nợ 132,7 tỷ đồng (cả nước dư nợ 1.394 tỷ đồng), lãi suất 5,4%/năm (lãi suất tối đa 6,5%/năm).
3.4. Kết quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
* Triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, Chương trình bình ổn thị trường
Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Khánh Hòa là một trong những địa phương triển khai sớm và tốt Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, mở rộng đối tượng tham gia đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất kinh doanh. Năm 2014, đã tổ chức 3 Hội nghị đối thoại giữa Ngân hàng - Doanh nghiệp, Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi giữa các NHTM và 84 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với số tiền 2.268 tỷ đồng; trong đó có 74  doanh nghiệp nhỏ và vừa với số tiền 1.275 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,23%, 2 cá nhân với số tiền 6 tỷ đồng.
Năm 2015, ngân hàng Khánh Hòa tiếp tục triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp kết hợp với Chương trình bình ổn thị trường.
Chi nhánh đã chủ động báo cáo UBND tỉnh chủ trương triển khai chương trình bình ổn thị trường. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1749/UBND-KT ngày 25/3/2015 chỉ đạo Chi nhánh NHNN và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan truyền thông cùng phối hợp triển khai, tuyên truyền.
Chi nhánh NHNN đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn chủ động tìm kiếm khách hàng tham gia Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đồng thời phản ánh khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất những giải pháp để triển khai Chương trình hiệu quả; làm việc với Sở Công Thương, Sở nông nghiệp về triển khai Chương trình; đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai, cung cấp danh sách doanh nghiệp tham gia chương trình.
Dự kiến trong tháng 4/2015, Ngân hàng Khánh Hòa sẽ tổ chức Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi đợt I năm 2015 tại thành phố Nha Trang. Hiện đã có 01 doanh  nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường, số tiền ngân hàng cam kết hỗ trợ là 7 tỷ đồng (NHTMCP Đầu tư &PT Chi nhánh Khánh Hòa). Trong Quý II/2015, Ngân hàng Khánh Hòa sẽ tổ chức Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi đợt II cho các đối tượng khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện tham gia Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và Chương trình bình ổn thị trường.
* Điều chỉnh giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ
Trên địa bàn tỉnh, các TCTD đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN về điều chỉnh giảm lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng. Năm 2014, các TCTD đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay (về mức tối đa 13%/năm) cho 7.214 lượt khách hàng với dư nợ điều chỉnh là 8.540 tỷ đồng (có 6.159 lượt khách hàng cá nhân, hộ gia đình với dư nợ 2.064 tỷ đồng). Cơ cấu lại nợ cho 22 khách hàng với dư nợ 22,112 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay cho 9 khách hàng với số tiền 13,09 tỷ đồng.
Ba tháng đầu năm 2015, các TCTD đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay (về mức tối đa 13%/năm) cho 1.064 lượt khách hàng với dư nợ điều chỉnh 1.446 tỷ đồng (925 lượt khách hàng cá nhân, hộ gia đình với dư nợ 350 tỷ đồng). Dư nợ có lãi suất từ 11%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 86,23%, từ 9% trở xuống chiếm 52,51%.
4. Xử lý nợ xấu
 Năm 2014, Chi nhánh đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đối thoại để xem xét, chỉ đạo giải quyết một số kiến nghị liên quan đến công tác thi hành án của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì (ngày 15/8/2014). Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo Cơ quan thi hành án rà soát lại và có kế hoạch cụ thể đối với các vụ việc còn tồn đọng liên quan Ngân hàng, thực hiện thi hành án đúng quy trình và nhanh chóng; các sở, ngành, chính quyền địa phương  và các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ và xử lý hiệu quả các vụ án,  hỗ trợ ngân hàng thu hồi vốn vay, giải quyết nợ xấu, khơi thông nguồn vốn để tái đầu tư phát triển kinh tế địa phương.
Nợ xấu của các chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh ở mức thấp, đến cuối tháng 12/2014, tỷ lệ nợ xấu là 2,26%.
7. Hoạt động các Quỹ tín dụng nhân dân: Khánh Hòa có 3 QTDND, đến 31/3/2015, tổng vốn huy động đạt 94 tỷ đồng; so với đầu năm tăng 0,36 tỷ đồng với 0,38%. Dư nợ cho vay đạt 63 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 0,44 tỷ đồng với 0,5%. Tỷ lệ nợ xấu 0,59%. Hoạt động các Quỹ ổn định, an toàn.
8. Thực hiện công tác an sinh xã hội
Ngân hàng Khánh Hòa tích cực tham gia các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh phát động, triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, … Năm 2014, công nhân viên Ngân hàng Khánh Hòa ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà hộ nghèo, đồng bào dân tộc cùng sâu vùng xa nhân dịp Tết, ủng hộ cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, ủng hộ quỹ Hội nghề cá tiếp sức ngư dân bám biển, trao học bổng cho học sinh… Tổng số tiền cán bộ công nhân viên các đơn vị Ngân hàng đóng góp là  4.850 triệu đồng.
Từ năm 2012 đến nay, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Khánh Hòa đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các xã trên địa bàn tỉnh với số tiền 34,53 tỷ đồng (xây 1.005 nhà tình nghĩa, 1 trường học, tặng thiết bị cho trường học, …).
 
* Đánh giá chung
Năm 2014, được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các tổ chức đoàn thể, hiệp hội đã hỗ trợ hoạt động ngân hàng phát triển ổn định, an toàn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngân hàng Khánh Hòa triển khai kịp thời các chính sách về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, đáp ứng vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh; thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
Quý I/2015, các Chi nhánh TCTD bám sát mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp thu mua nông sản phục vụ sản xuất. Đến cuối tháng 3/2015, huy động vốn toàn tỉnh đạt 45.703 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2.659 tỷ đồng với 6,18%, so với cùng kỳ năm trước tăng 8.854 tỷ đồng với 24,03%. Dư nợ cho vay đạt 33.423 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.220 tỷ đồng với 3,79%, so với cùng kỳ năm trước tăng 7.261 tỷ đồng với 27,75%. Doanh số cho vay ba tháng đầu năm đạt 12.684 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,49%. Thị trường vàng, ngoại tệ ổn định, đáp ứng nhu cầu mua bán của khách hàng. Tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, nâng cao uy tín của hệ thống ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM     CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA   I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ: - Tên tiếng Việt : NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA   - Tên tiếng Anh: THE STATE BANK OF VIETNAM – KHÁNH HÒA BRANCH - Địa chỉ: Số 71 – 73 Yersin, thành phố...

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 3156
  • Tháng hiện tại: 54449
  • Tổng lượt truy cập: 2661586

Liên kết Website