HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG KHÁNH HÒA NĂM 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 14/01/2015 20:07 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
Năm 2014, kinh tế địa phương duy trì tốc độ phát triển ổn định và đạt được một số chỉ tiêu khá toàn diện: tổng sản phẩm (GDP) tăng 8,55% (cao hơn mức tăng cả nước 5,98%), GDP bình quân đầu người tăng 13,33%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,23%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,52%, trong đó, kinh tế nhà nước tăng 5,4%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17%, kinh tế ngoài nhà nước khác tăng 6,23%.  
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 14,91%; doanh thu du lịch tăng 27,76%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 7,1%; thu ngân sách vượt mức 15.000 tỷ đồng, đạt 15.484 tỷ đồng, tăng 32,04%; chi ngân sách 9.109 tỷ đồng, tăng 15,17%, trong đó chi đầu tư phát triển được 3.626 tỷ đồng, tăng 53,67%, chi thường xuyên 4.964 tỷ đồng, tăng 13,32%; chỉ số CPI tăng 2,0% (cả nước tăng 4,09%). 
 
Năm 2014, Ngân hàng Khánh Hòa đạt được những kết quả nổi bật sau:
 
1. Phát triển mạng lưới hoạt động

Năm 2014, trên địa bàn tỉnh có Ngân hàng Đại chúng Chi nhánh Khánh Hòa khai trương hoạt động. Đến 31/12/2014, toàn tỉnh có 35 Chi nhánh Ngân hàng và 3 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, gồm: 6 Chi nhánh Ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển, Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Việt Nga, 26 Chi nhánh NHTM cổ phần; Có 149 điểm giao dịch ngân hàng, được phân bố đến các huyện, thị, vùng nông thôn; Có 297 máy ATM, so đầu năm tăng 27 máy.

2. Lãi suất

 Các TCTD thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN về điều chỉnh giảm lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng; lãi suất huy động kỳ hạn ngắn giảm nhanh, đường cong lãi suất thể hiện rõ nét, giúp TCTD huy động được vốn kỳ hạn dài và ổn định hơn.
- Lãi suất huy động: Lãi suất huy động VND hiện phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,%- 5,5%/năm kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 5,3%-6,8%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 6,2%-7,5%/năm;
Lãi suất huy động USD: 0,75%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,25% đối với tiền gửi của tổ chức.
- Lãi suất cho vay: các đối tượng ưu tiên 7%/năm. Lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh khác của NHTM Nhà nước ngắn hạn ở mức 7,8%- 9,5%/năm, trung dài hạn 10%-11%/năm; NHTM cổ phần ngắn hạn 9%- 12%/năm, trung dài hạn 11%-12,5%/năm. Lãi suất cho vay USD ở mức 2,5% -5%/năm đối với ngắn hạn; 5,5% -7%/năm đối với trung và dài hạn.
Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 7%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,5%-11%/năm đối với trung và dài hạn.

3. Công tác quản lý ngoại hối, thị trường vàng 

Tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định, diễn biến phù hợp với xu hướng chung. Nhu cầu mua bán ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. Năm 2014, doanh số mua ngoại tệ từ khách hàng đạt 940 triệu USD, doanh số bán cho khách hàng là 220 triệu USD, trong đó bán tiền mặt là 10 triệu USD.
Trên địa bàn tỉnh có 12 NHTM và 1 doanh nghiệp được cấp phép mua bán vàng miếng tại 41 điểm giao dịch. Mười một tháng đầu năm 2014, các điểm giao dịch vàng miếng mua được 48.812,9 lượng vàng (tương đương 1.730 tỷ đồng) và bán 49.092 lượng vàng (tương đương 1.754 tỷ đồng). Toàn tỉnh có 20 đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; 26 đại lý đổi ngoại tệ và 15 đại lý chi trả ngoại tệ đang hoạt động ổn định.

4. Công tác huy động vốn

Các Chi nhánh TCTD tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn nhằm khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, đảm bảo nguồn vốn cho vay và đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng. Tuy lãi suất huy động giảm nhưng lòng tin của người dân vào đồng Việt Nam tiếp tục nâng cao, sau sự kiện giàn khoan 981, hoạt động Ngân hàng Khánh Hòa vẫn ổn định, các Ngân hàng huy động được vốn, không xảy ra  tình trạng dịch chuyển từ đồng Việt Nam sang ngoại tệ, vàng và hiện tượng khách hàng rút tiền hàng loạt, đến cuối tháng 12/2014, huy động vốn toàn tỉnh đạt 43.093 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 7.561 tỷ đồng với tỷ lệ 21,28%, cao hơn mức tăng cả nước (đến 19/12/2014, vốn huy động cả nước tăng 15,15%).

5. Đầu tư tín dụng cho nền kinh tế

Các Chi nhánh TCTD tiếp tục  tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tập trung đáp ứng nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án có hiệu quả. Đến cuối tháng 12/2014, dư nợ cho vay đạt 32.188 tỷ đồng, so đầu năm tăng 5.749 tỷ đồng với 24,08%, cao hơn mức tăng cả nước (đến 19/12/2014, dư nợ cho vay cả nước tăng 11,8%); Doanh số cho vay cả năm đạt 57.200 tỷ đồng, tăng 17,03%; thể hiện sự cố gắng nỗ lực của Ngân hàng Khánh Hòa trong việc tháo gở khó khăn cho doanh nghiệp. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.
- Cho vay các đối tượng ưu tiên: dư nợ đạt 13.466 tỷ đồng, chiếm 46,3% tổng dư nợ, so với đầu năm tăng 1.172 tỷ đồng với 9,5%.
- Cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn: Doanh số cho vay năm  2014 là 5.000 tỷ đồng, dư nợ 3.800 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng dư nợ; so đầu năm dư nợ tăng 450 tỷ đồng với 14,8%.
Cho vay nông thôn mới: Dư nợ đạt 2.700 tỷ đồng với 110 doanh nghiệp và 38.103 hộ dân; trong đó, dư nợ tại 20 xã điểm là 740 tỷ đồng với 27.141 hộ dân và 62 doanh nghiệp.

Kết quả triển khai các chương trình tín dụng cho các ngành, lĩnh vực  theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

* Triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Khánh Hòa là một trong những địa phương triển khai sớm và tốt Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, mở rộng đối tượng tham gia đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất kinh doanh;  năm 2014, đã tổ chức 3 Hội nghị đối thoại giữa Ngân hàng - Doanh nghiệp, Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi giữa các NHTM và 84 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 2.268 tỷ đồng; trong đó có 74  doanh nghiệp nhỏ và vừa với số tiền 1.275 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,23%, 2 cá nhân với số tiền 6 tỷ đồng.

* Triển khai Chính sách tín dụng phát triển thủy sản

Theo Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách chủ tàu cá đóng mới, nâng cấp theo chính sách Nghị định số 67/2014/NĐ-CP lần 1 năm 2014, có 11 hồ sơ vay vốn được duyệt với số tiền 143,16  tỷ đồng (Chi nhánh NH Nông nghiệp tỉnh 7 tàu với 117,52 tỷ đồng, Chi nhánh NH Đầu tư Khánh Hòa 3 tàu với 22,6 tỷ đồng, Chi nhánh NH phát triển Nhà ĐBSCL 1 tàu với 3,04 tỷ đồng).
(Chi nhánh NH Đầu tư Khánh Hòa ký cam kết với Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang cho vay toàn bộ nhu cầu vốn lưu động để đóng mới, hoán cải tàu theo Nghị định 67).

* Triển khai Chương trình cho vay thí điểm mô hình chuỗi liên kết theo Nghị quyết số 14/NQ-CP

Theo Quyết định số 2064/QĐ-NHNN ngày 14/10/2014 của NHNN về phê duyệt danh sách NHTM và khách hàng tham gia Chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ, Khánh Hòa có 1/28 doanh nghiệp trên phạm vi cả nước tham gia Chương trình  là Công ty Đường Ninh Hòa với Dự án “Đầu tư, tổ chức thu mua và bao tiêu sản phẩm mía đường tại tỉnh Khánh Hòa và huyện M’Đrăk, tỉnh Đak Lak”, nhu cầu vốn vay 162 tỷ đồng. Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh  Khánh Hòa đã thẩm định, ký hợp đồng nguyên tắc cho vay Công ty Đường Ninh Hòa. 
Đối với Công ty TNHH MTV EMU (dự án ”Đầu tư mở rộng nhà xưởng chế biến xoài Úc và bổ sung vốn lưu động thu mua xoài, thanh long, chanh dây”, vay 5 tỷ đồng), chưa được NHNN duyệt tham gia Chương trình, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT cho vay theo cơ chế thông thường.

* Triển khai Cho vay hỗ trợ nhà ở

Khánh Hòa triển khai rất tốt cho vay hỗ trợ nhà ở, đến ngày 31/12/2014, các Ngân hàng tiếp nhận 637 hồ sơ, giải ngân cho 637 khách hàng cá nhân với số tiền cam kết cho vay 217,2 tỷ đồng, giải ngân 212 tỷ đồng, chiếm 4,51% số tiền giải ngân cả nước (đến 15/12/2014, cả nước giải ngân 4.700 tỷ đồng), dư nợ 199,1 tỷ đồng (Chi nhánh NH Ngoại thương Khánh Hòa giải ngân 493 hồ sơ với dư nợ 159 tỷ đồng, Chi nhánh NH Đầu tư Khánh Hòa giải ngân 47 hồ sơ với 15 tỷ đồng, Chi nhánh NH Ngoại thương Nha Trang giải ngân 41 hồ sơ với 14 tỷ đồng, Chi nhánh NH Công thương Khánh Hòa giải ngân 41 hồ sơ với 7,2 tỷ đồng, Chi nhánh NH Nông nghiệp tỉnh giải ngân 15 hồ sơ với 3,9 tỷ đồng).

* Chương trình tín dụng chính sách

Đến ngày 31/12/2014, dư nợ cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 1.685 tỷ đồng, so đầu năm tăng 117 tỷ đồng với 7,05%.
Dư nợ cho vay một số chương trình lớn như sau:
  + Cho vay hộ nghèo: 273 tỷ đồng;
  + Cho vay hộ cận nghèo: 354 tỷ đồng;
  + Cho vay giải quyết việc làm: 61,6 tỷ đồng;
  + Cho vay sinh viên: 467,6 tỷ đồng;
  + Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn: 112,7 tỷ đồng;
  + Cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường: 385 tỷ đồng;
  + Cho vay hộ dân tộc thiểu số: 17 tỷ đồng.

6. Kết quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

* Giảm lãi suất cho vay: Năm 2014, các TCTD đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay (về mức tối đa 13%/năm) cho 7.214 lượt khách hàng với dư nợ điều chỉnh là 8.540 tỷ đồng (có 6.159 lượt khách hàng cá nhân, hộ gia đình với dư nợ 2.064 tỷ đồng). Dư nợ các khoản cho vay có lãi suất trên 13% chỉ còn 4,73% trong tổng dư nợ (thấp hơn tỷ lệ cả nước 10,65%); Dư nợ có lãi suất từ 11%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 83,13%, từ 9% trở xuống chiếm 45,38%.

* Cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi: cơ cấu nợ 22,112 tỷ đồng  cho 22 khách hàng, miễn giảm lãi vay cho 9 khách hàng với số tiền 13,090 tỷ đồng.

7. Hoạt động các Quỹ tín dụng nhân dân: Đến 31/12/2014, tổng vốn huy động đạt 93,6 tỷ đồng; so với đầu năm tăng 23,5 tỷ đồng với 33,5%. Dư nợ cho vay đạt 63,5 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 5,5 tỷ đồng với 9,5%. Tỷ lệ nợ xấu 0,48%. Hoạt động các Quỹ ổn định, an toàn.

8.  Công tác thanh toán, phát triển dịch vụ

a. Phát triển dịch vụ thanh toán

Triển khai Kế hoạch phát triển thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ giai đoạn 2014-2015, các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, các NHTM tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại xử lý giao dịch thanh toán chuyển tiền, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các dịch vụ tiện ích ngân hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng; phát triển mạng lưới giao dịch tự động. Đến 31/12/2014, toàn tỉnh có 297 máy ATM, tăng 27 máy so đầu năm; phát hành 750.000 thẻ, tăng 162.000 thẻ với tỷ lệ 27,55%; lắp đặt 2.342 thiết bị POS tại 1.663 điểm chấp nhận thẻ, tăng 873 thiết bị và 677 điểm chấp nhận thẻ. Đến 30/11/2014, có 660.775 tài khoản cá nhân, so với năm 2013 tăng 89.547 tài khoản với 15,68%; Có 16.960 tài khoản thanh toán của tổ chức, tăng 1.300 tài khoản với 8,30%.
Năm 2014, có 8.877.300 giao dịch qua máy ATM với giá trị 20.260 tỷ đồng; so với năm 2013 tăng 283.400 giao dịch với 3,28%, về giá trị tăng 1.800 tỷ đồng với 9,7%. Có 571.000 giao dịch qua thiết bị POS với giá trị 1.852 tỷ đồng; tăng 38.900 giao dịch với 7,31%, về giá trị tăng 190 tỷ đồng với 11,4%; Trong đó có 224.000 giao dịch thanh toán nội địa, chiếm 39,2%, giá trị giao dịch 705 tỷ đồng, chiếm 38%. Lượng giao dịch thanh toán nội địa qua POS tăng cả về số lượng và tỷ trọng cho thấy nhận thức của người dân về thanh toán bằng thẻ có chuyển biến tích cực.

b. Tình hình trả lương qua tài khoản

Các NHTM tiếp tục đẩy mạnh trả lương qua tài khoản cho khách hàng. Đến 30/11/2014, trên địa bàn tỉnh có 1.023/1.346 đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước (tỷ lệ 76%) trả lương qua tài khoản cho 43.740 cán bộ công nhân viên. Tỷ lệ cán bộ công chức được trả lương qua tài khoản đạt 81,39% số cán bộ công chức của tỉnh. Ngoài ra, còn có 468 doanh nghiệp và tổ chức không thuộc đối tượng Chỉ thị số 20 đã thực hiện trả lương qua tài khoản cho 75.188 lao động trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện của đơn vị và người lao động.
Các NHTM đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao tại các điểm chấp nhận thẻ; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa và xử lý các hành vi gian lận trong giao dịch thanh toán qua POS. Tăng cường bảo vệ tại các điểm giao dịch và nơi đặt máy ATM để đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn máy ATM, đảm bảo an toàn tài sản cho hoạt động của ngân hàng và khách hàng đến giao dịch. Năm 2014, có 2 vụ vi phạm an toàn máy ATM, nhờ phát hiện kịp thời và phối hợp tốt với Công an tỉnh xử lý nên không có thiệt hại. 

c. Các dịch vụ khác được chú trọng phát triển: dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, ngoại hối, bảo lãnh… Năm 2014, doanh số thanh toán hàng xuất khẩu đạt 725 triệu USD; doanh số thanh toán hàng nhập khẩu 345 triệu USD. Lượng kiều hối chuyển về qua hệ thống ngân hàng đạt 116 triệu USD. Doanh số đổi ngoại tệ 70 triệu USD, trong đó doanh số đổi của các đại lý đổi ngoại tệ đạt 32 triệu USD.

9. Đánh giá chung: Năm 2014, được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các tổ chức đoàn thể, hiệp hội đã hỗ trợ hoạt động ngân hàng phát triển ổn định, an toàn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngân hàng Khánh Hòa triển khai kịp thời các chính sách về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, đáp ứng vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh; thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Ngân hàng Khánh Hòa đạt mức tăng trưởng tốt, cao hơn mức tăng bình quân của cả nước, huy động vốn 43.093 tỷ đồng, tăng 21,28%; dư nợ cho vay 32.188 tỷ đồng, tăng 24,08%, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức cao 8,55%; giảm nhanh mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; ổn định thị trường ngoại hối, thị trường vàng. 

PHỤ LỤC
 
I. Số liệu hoạt động Ngân hàng Khánh Hòa năm 2014
 
Biểu 01: Cơ cấu vốn huy động                                                            Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu

31/12/2014 31/12/2013 Tăng trưởng
Số tuyệt đối Tỷ lệ %
Tổng vốn huy động   43.093        35.532 7.561 21,28
   Theo nguồn tiền gửi        
- Tiền gửi tiết kiệm dân cư 32.588        26.639 5.949 22,33
- Tiền gửi tổ chức kinh tế 10.293          8.484 1.809 21,32
- Tiền gửi khác 212 408  -196 -48,04
   Theo loại tiền        
- Bằng đồng Việt Nam 40.954        33.585 7.369 21,94
- Bằng ngoại tệ 2.139 1.947 192 9,86
  Theo loại hình TCTD        
- NHTM Nhà nước 21.411        18.514 2.897 15,65
- NHTM cổ phần, LD, QTD 21.682        17.018 4.664 27,41
 
Biểu 02: Cơ cấu dư nợ cho vay                                                           Đvt: tỷ đồng  

Chỉ tiêu

31/12/2014

31/12/2013

Tăng trưởng

Số tuyệt đối Tỷ lệ %
Tổng dư nợ       32.188       25.942 6.246 24,08
   Theo loại tiền        
   - Dư nợ VND 27.777        22.028 5.749 26,1
   - Dư nợ ngoại tệ 4.411          3.914 497 12,7
   Theo loại hình TCTD        
- NHTM Nhà nước      19.152        17.697 1.455 8,22
- NHTM cổ phần, LD, QTD 13.036          8.245 4.791 58,11
 
Biểu 03: Tỷ trọng dư nợ cho vay theo lãi suất

Chỉ tiêu 31/12/2013 30/6/2014 30/9/2014 31/12/2014
Tỷ trọng  cho vay lãi suất từ 13% trở xuống trên tổng dư nợ  89,57% 92,90% 94,51% 95,27%
Tỷ trọng  cho vay lãi suất từ 11% trở xuống trên tổng dư nợ 65,9% 73,91% 76,89% 83,13%
Tỷ trọng  cho vay lãi suất từ 9% trở xuống trên tổng dư nợ 39,1% 45,19% 45,37% 45,38%
 
II. Danh sách NHTM tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp

1. Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà, Chi nhánh Vạn Ninh, Chi nhánh Ninh Hòa, Chi nhánh Cam Ranh
2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Khánh Hoà
3. Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh Khánh Hòa
4. Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Khánh Hoà
5. Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh Nha Trang
6. Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Khánh Hòa
7. Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Khánh Hòa
8. Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Nha Trang
9. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Chi nhánh Nha Trang
 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Ban biên tập trang Thông tin điện tử

Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hoà được Kiện toàn theo Quyết định số 43/QĐ-KHH ngày 29/3/2018, bao gồm:1. Ông Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Ban biên tập2. Ông Đỗ Trọng Thảo, Phó giám đốc, Phó trưởng Ban biên tập3. Bà Huỳnh Thị Kim...

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 1287
  • Tháng hiện tại: 70980
  • Tổng lượt truy cập: 2765807

Liên kết Website