HỌC THEO BÁC, NGÂN HÀNG KHÁNH HÒA TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI NGÂN HÀNG - DOANH NGHIỆP

Đăng lúc: Thứ hai - 21/05/2018 06:00 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
        Tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc Hồ Chí Minh vẫn luôn giữ nguyên giá trị và là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Là ngành kinh tế mang tính đặc thù, hoạt động ngân hàng gắn liền và đồng hành với hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp. Vận dụng đúng đắn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ ngân hàng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của ngành ngân hàng triển khai chủ trương, giải pháp của Chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.
Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực cuộc sống và hoạt động của Người, bao gồm các nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ ngân hàng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu cần thiết và thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụngân hàng.

       Triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (Chi nhánh) đã chỉ đạo các đơn vịtrongNgân hàng Khánh Hòa tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.Hoạt động giàu ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo thành các phong trào thi đua sâu rộng, đem lại hiệu quả tích cực, trực tiếp đến kết quả hoạt động ngân hàng.

        Xây dựng phong cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ cải tiến đổi mới phương thức, phong cách làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ ngân hàng. Nhất là khi toàn Đảng, toàn dânđang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu xa rời quần chúng.

       Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp là một trong các hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 của Chính phủ với  mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao Chỉ số tiếp cận tín dụng, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

       Năm 2014, thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh đã ban hành Kế hoạch số 410/KH-KHH triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, các chi nhánh tổ chức tín dụng tiếp cận, tìm hiểu, nắm bắt, nhận dạng các khó khăn của doanh nghiệp để xem xét, thẩm định và cho vay vốn; hoặc điều chỉnh giảm lãi suất cho doanh nghiệp, điều chỉnh hạn mức tín dụng, đáp ứng đủ nhu cầu vốn chính đáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, Chi nhánh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức các Hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và Lễ ký kết vốn vay ưu đãi.Trong bốn năm qua, từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng– Doanh nghiệp đến nay, thông qua Chương trình đã giải ngân cho vay 39.572  tỷ đồng. Bình quân cho vay mỗi năm đạt trên 9.700 tỷ đồng. Dư nợchương trìnhđến cuối năm 2017 là 8.146 tỷ đồng. Đối với Chương trình bình ổn thị trường, các chi nhánh tổ chức tín dụng mở rộng đối tượng tiếp cận là các doanh nghiệp phân phối, lưu thông hàng hóa thuộc diện bình ổn giá, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sạch... đến 28/02/2018 dư nợ 371,76 tỷ đồng.Cho vay hỗ trợ mua nhà ở, các TCTD đã giải ngân 1.664 hồ sơ với 670,5 tỷ đồng,đến ngày 28/02/2018, dư nợ 432,33 tỷ đồng.Triển khai Chương trình cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ, các chi nhánh TCTD đã ký hợp đồng tín dụng cho vay 31 tàu, doanh số cho vay 265 tỷ đồng, dư nợ 256,34 tỷ đồng.Vốn tín dụng bảo đảm phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng và giảm lãi suất cho vay.

       Đối với doanh nghiệp, thời cơ, cơ hội là nhân tố quyết định trong kinh doanh. Vì vậy, việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, các thủ tục giao dịch ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt cơ hội và hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh. Để làm được điều này, ngoài việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cần kết hợp với đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngân hàng. Các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ chí Minh được các đơn vị quy định trong nội quy, quy chế công sở, quy chế tiếp công dân,… như  thời giờ làm việc, thái độ, ngôn ngữ giao tiếp với công dân đến giao dịch, trang phục nơi công sở,…và gắn liền với đánh giá kết quả, hiệu quả công việc. Phong cách, tác phong giao dịch với khách hàngđược mỗi cán bộ, đảng viên tự ý thức và chuyển hóa thành hành động cụ thể theo hướng thân thiện, sẵn sàng tiếp đón, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng. Lãnh đạo Chi nhánhNgân hàngNhà nước tỉnh và các chi nhánh tổ chức tín dụng tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức, các Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, thanh niên, đối thoại với ngư dân,… do UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở ngành chủ trì tổ chức trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời theo đúng tinh thần dân chủ. Tất cả kiến nghị của doanh nghiệp và người dân liên quan đến Ngân hàng đều được lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Khánh Hòa giải quyết thỏa đáng. Tại các hội nghị đối thoại, ý kiến về vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàngngày càng giảm dần.

       Ngoài việc giúp doanh nghiệp yên tâm kinh doanh sản xuất nhờ tiết giảm chi phí đầu vào, chương trình còn góp phần gắn kết, mở rộng mối quan hệ đồng hành Doanh nghiệp - Ngân hàng, thúc đẩy mối quan hệ này phát triển và tạo động lực cho toàn bộ nền kinh tế.Học tập phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, đổi mới, sáng tạo, các tổ chức tín dụng phát động phong trào thi đua kêu gọi cán bộ tập trung tìm tòi, sáng tạo, cải tiến, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục giao dịch, đổi mới quy trình, sản phẩm, dịch vụ,… hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thủ tục, hồ sơ vay vốn được đơn giản hóađể phù hợp với đặc điểm hoạt động từng loại hình kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn của ngân hàngnhư cho vay lưu vụ, cho vay sổ vay vốn thay cho hợp đồng tín dụng đối với người trồng lúa. Cán bộ Ngân hàng chủ động làm việc với khách hàng để xác định thời hạn cho vay, thời hạn trả nợ phù hợp. Quy trình sản phẩm dịch vụ cho khách hàng được cải tiến thuận tiện, nhanh gọn, sản phẩm được đa dạng hóa thông qua việc ứng dụng công nghệ (Internet Banking, Mobile Banking...).Thông tin tín dụng được minh bạch hóa theo yêu cầu. Các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ được công bố công khai trên trang tin điện tử của các tổ chức tín dụng.

       Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhđược gắn với việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, các chi nhánh tổ chức tín dụng đã thực hiện tiết giảm chi phí, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ chia sẻ khó khăn với khách hàng. Trong các năm 2014-2017, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay cho 23.520 lượt khách hàng với dư nợ 18.320 tỷ đồng.

        Tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra theo chỉ đạo của Ngân hàngNhà nước, các tổ chức tín dụng chủ động rà soát các khoản nợ vay của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mưa bão, kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp khách hàng khôi phục và ổn định sản xuất như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vốn vay, tiếp tục cho vay mới,…Hướng dẫn khách hàng lập phương án sản xuất kinh doanh, hồ sơ đề nghị vay vốn khắc phục thiệt hại, khôi phục hoạt động sản xuất với tinh thần hỗ trợ cao nhất cho khách hàng về lãi suất, thủ tục, thời gian thẩm định. Kết quả: đã cho vay mới để khôi phục sản xuất 848 khách hàng, số tiền 990 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 322 khách hàng, số tiền 305,7 tỷ đồng; miễn giảm lãi cho 28 khách hàng cá nhân, số tiền 994 triệu đồng; đã thực hiện lập hồ sơ khoanh nợ cho 468 khách hàng cá nhân với dư nợ đề nghị khoanh 139,65 tỷ đồng.

       Chi nhánh NHNN tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay mới của cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

       Hiệu quả của việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là trong từng cán bộ ngân hàng đã được ghi nhận. Theo Báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh của WB trong 04 kỳ báo cáo gần đây (2015, 2016, 2017, 2018), chỉ số tiếp cận tín dụng đã được cải thiện đáng kể và ổn định trong khoảng nhóm 30 nước có chỉ số cao nhất. Tại báo cáo năm 2018, Việt Nam xếp hạng 29/190 nước, ngang với Singapore, cao hơn vị trí thứ 42 của Thái Lan, 55 của Indonesia, 77 của Lào, 142 của Philippines.

      Có thể nói chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp là giải pháp, là hành động cụ thể của UBND tỉnh và hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách của Chính phủ, của Ngân hàngNhà nướcvà đưa cơ chế chính sách đi vào thực tế cuộc sống. Chương trình đã thực sự hoạt động hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực đối với các doanh nghiệp.

      Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 được các đơn vị trong hệ thống ngân hàng Khánh Hòa vận dụng hiệu quả và đạt được các kết quả nhất định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vẫn còn chưa kiên quyết, triệt để, chưa thật sự sâu sắc, sáng tạo. Để tiếp tục vận dụng hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần thực hiện một số nội dung sau:
      Một là, không ngừng học tập, để ngày càng nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và những giá trị của phong cách Hồ Chí Minh, làm cho phong cách của Người thật sự thấm sâu vào công tác cán bộ, trở thành nền tảng tinh thần để mọi cán bộ, đảng viên vận dụng sáng tạo vào công tác được giao. Mọi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo phong cách của Người, gắn với công tác nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
     Hai là, bám sát nội dung phong cách Hồ Chí Minh, những giá trị cốt lõi trong phong cách của Người để vận dụng vào đời sống, công tác và ứng xử xã hội. Đó là: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị,... Từ đó, cụ thể hóa và xác định những yêu cầu cơ bản về phong cách làm việc của từng loại công việc, từng đối tượng cán bộ cho phù hợp, tránh giáo điều, rập khuôn máy móc.
     Ba là, phải gắn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua thực hiện công tác chuyên môn và hoạt động của các đoàn thể chính trị- xã hội, cụ thể hóa thông qua các phong trào thi đua: Hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đổi mới phong cách giao tiếp, phục vụ khách hàng… có như vậy mới đem lại nhận thức sâu sắc, tạo khí thế mới để tiếp tục khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên có nhiều bước chuyển rõ nét, tạo động lực phát triển.
    Bốn là, đưa việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng và của cấp ủy, phải trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, là việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo với phương châm “trên trước, dưới sau”. Người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu,mẫu mực trong “tự soi, tự sửa”, nêu gương toàn diện. Lấy kết quả vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong công tác làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm./.
Tác giả bài viết: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Ban biên tập trang Thông tin điện tử

Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hoà được Kiện toàn theo Quyết định số 43/QĐ-KHH ngày 29/3/2018, bao gồm:1. Ông Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Ban biên tập2. Ông Đỗ Trọng Thảo, Phó giám đốc, Phó trưởng Ban biên tập3. Bà Huỳnh Thị Kim...

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 49
  • Khách viếng thăm: 48
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1141
  • Tháng hiện tại: 74516
  • Tổng lượt truy cập: 3257843

Liên kết Website